Hachijuni Bank [sha]

english Hachijuni Bank [sha]
Ang panrehiyong hilera ng bangko sa rehiyon sa Nagano prefecture ground. Itinatag ito ng 19th National Bank noong 1877 at ng 63rd National Bank noong 1878. Noong 1931, pinagsama ang dalawang bangko at itinatag ang Hachiju Bank (ang pangalan ng linya ay ang kabuuan ng mga numero ng dalawang bangko). < One line one-line principle > Ayon sa patakaran, pinagsama ang mga bangko sa Nagano prefecture, at noong 1943 ay naging ordinaryong bangko lamang ang prefecture (ngayon ay may pangalawang pampook na bangko). Ito ay kilala para sa matatag na pamamahala. Mula nang umasa sa Mitsubishi Bank (ngayon Mitsubishi Bank of Tokyo - Mitsubishi ) na ipinanganak sa Nagano Prefecture noong panahon ng krisis sa pananalapi noong 1927, siya ay matalik na kaibigan sa bangko. Mayroong ilang mga nonperforming na pautang sa ekonomiya ng bubble, at ang ratio ng kabisera sa kabutihan ay mataas din. Head office ng Nagano city. Ang Capital ng 2011 ay 52.2 bilyong yen, ang karaniwang kita sa piskal na taon 2011 ay 161.9 bilyong yen. Ang komposisyon ng pagbebenta (%) para sa mga maliliit at katamtamang negosyo na laki 57, para sa pabahay at mga mamimili 22.