Doon

english There

buod

  • isang lokasyon maliban sa dito; sa lugar na iyon
    • maaari mo itong kunin mula roon
Ang karaniwang pangalan ng mga sakit ng fundus na may matinding pangitain na pangitain. Depende sa kulay ng mag-aaral (Hitomi), ito ay nahahati sa asul, mayroong glaucoma ( glaucoma ), itim na sabon ( katarata ), puting tumango ( katarata ).