Nagkalat na mga bulaklak

english Scattered flowers

Isinulat din bilang Sanka. Pamagat ng kanta at pangalan ng uri ng Shomyo. Sa pagpapakilala ng serbisyong pang-alaala Nagkalat Ito ay isang pahayag na kinakanta kapag ikaw ay tumutugtog, at ito ay karaniwang binubuo ng tatlong taludtod: harap, gitna, at likod (itaas, gitna, at ibaba), ngunit ang ilang mga kanta ay kulang sa harap na bahagi. Ang unang bahagi ay ang application na parirala (hotsugaku), at karamihan sa mga kanta ay gumagamit ng pariralang "Ganga-dojo, Kabana memorial service Buddha" sa karaniwan. Ang gitnang hilera ay isang pariralang papuri (sandanku), at ang mga talata ay nag-iiba depende sa mga karangalan ng bagay na papurihan. Ang huling bahagi ay isang paglipat ng merito, at karamihan sa kanila ay gumagamit ng parirala <Wishing merit ..., Kabana memorial service Buddha>. Sa bawat yugto, ang unang parirala ay kinakanta ng Sanka master, at pagkatapos ay kinakanta ito ng lahat ng miyembro ng propesyon, at pagkatapos ay ang unang parirala ay kinakanta ng parirala <Koka memorial service Buddha>.
Mario Yokomichi