Anna Komnēna

english Anna Komnēna

Emperador ng Byzantine Alexius I Anak na babae ng Communes. Sa pagkamatay ng kanyang ama, nabigo niya ang pagsasabwatan ng korte upang ilagay ang kanyang asawa, si Nikeforos Brünnios sa trono, pinasok ang monasteryo habang ang kanyang kapatid na si Johannes (II) ay naghari sa trono, at iniwan ang kanyang asawa noong 1070-79 Sinulat niya ang ika-15 dami ng "Alexias" at naitala ang kasaysayan ng kanyang emperor emperor. Ang pinakamalaking gawaing pampanitikan ng pagbabagong-buhay ng panahon ng Komnenos, na binagay sa Tuquadides at Polyubios, gamit ang sinaunang antigong panahon, sinaunang Attic Greek, at ang kultura ng may-akda bilang isang humanist na nilinang mula noong pagkabata ay umaapaw sa lahat ng dako. Ang posisyon ng imperyal sa loob ng korte ay nagawang magamit ng may-akda sa mga dokumento ng Emperor, mga ulat ng mga heneral na naglingkod sa Emperor, at ginawa ang gawaing ito bilang isang salaysay na unang klase na nagbibigay ng kasaysayan ng panahon, Iba pang mga aspeto, pagmamalaki sa pagiging ama, pagmamalaki sa pamilya, at pagtatangi laban sa Latin at iba pang mga grupong etniko ay madalas na pinipigilan ang kawastuhan ng mga artikulo.
Kinichi Watanabe