multinomial teorama

english multinomial theorem

Pangkalahatang-ideya

Sa matematika, ang multinomial teorama ay naglalarawan kung paano palawakin ang isang kapangyarihan ng isang kabuuan sa mga tuntunin ng mga kapangyarihan ng mga tuntunin sa kabuuan na iyon. Ito ay ang pangkalahatan ng binomial teorama sa polynomials.
Expression Expression (Expression 1) ng kapangyarihan ng pagpapahayag ng tatlo o higit pang mga termino. Dito, ang kanang bahagi ay isang integer k 1 , k 2 , ..., k (k) na nakakatugon sa kondisyon 0 ≦ k 1 , k 2 , ..., k (/ m) ≦ n, k 1 + k 2 + / m) pares. Ang binomial teorama kapag m = 2.