Kaisei paaralan

english Kaisei school

Isa sa mga pampublikong institusyong pang-edukasyon sa Kanluran sa Tokyo noong unang panahon ng Meiji. Ito ay isa sa mga pinagmulan ng Unibersidad ng Tokyo. 1868 (Meiji 1) Nahahati ito sa isang maagang pagbubukas ng paaralan mula Enero hanggang Disyembre 69 at isang kalaunan ng pagbubukas ng paaralan mula Abril 1973 hanggang Mayo 74. Ang dating ay ang pagtatatag ng Shogunate ( Opisina ng estilo ng libro Ang kahalili ng pamahalaang Meiji ay nanguna sa mga tungkulin tulad ng Western edukasyon, pagsasalin at pahintulot sa publikasyon. Kalaunan, kasama ang paglipat ng mga unibersidad at iba pang mga sistema ng paaralan Unibersidad sa timog ng paaralan , South school, unang distrito ng unibersidad sa unang junior high school, pinalitan ng pangalan sa paaralan ng Kaisei sa ilalim ng sistema ng paaralan (1872) system. Ito ay isa sa batas, science, engineering, at mga pang-akdang pang-akdang pampanitikan. Naglagay din siya ng malaking diin sa edukasyon sa wikang banyaga. Noong 1974, ito ay pinalitan ng pangalan ng Tokyo Kaisei School, at noong 1977, ito ay naayos muli sa Faculty of Law, Science and Literature sa Unibersidad ng Tokyo.
Ang Unibersidad ng Tokyo
Masao Terasaki