unyon

english union

buod

  • ang Estados Unidos (lalo na ang mga hilagang estado sa panahon ng American Civil War)
    • binisita niya ang bawat estado sa Union
    • Inaasahan ni Lee na alisin ang Maryland mula sa Union
    • ang nakahihigit na mapagkukunan ng North ay naging sukat

Pangkalahatang-ideya

Ang isang boluntaryong grupo o unyon (minsan ay tinatawag ding boluntaryong organisasyon , samahan ng magkakaugnay na interes , asosasyon , o lipunan ) ay isang pangkat ng mga indibidwal na pumapasok sa isang kasunduan, kadalasan bilang mga boluntaryo, upang bumuo ng isang katawan (o organisasyon) upang magawa ang isang layunin . Kabilang sa mga karaniwang halimbawa ang mga asosasyon ng kalakalan, mga unyon ng manggagawa, mga natutunang lipunan, mga propesyonal na asosasyon, at mga grupo ng kapaligiran.
Ang pagsapi ay hindi kinakailangang kusang-loob: upang ang mga partikular na asosasyon ay gumana nang wasto ay maaaring kailanganin na maging sapilitan o hindi lubos na hinihikayat, katulad ng karaniwan sa maraming mga unyon ng guro sa US. Dahil dito, ginagamit ng ilang mga tao ang term na pangkaraniwang interes na pagsasamahan upang ilarawan ang mga grupo na bumubuo ng isang karaniwang interes, bagaman ang terminong ito ay hindi malawak na ginagamit o nauunawaan.
Ang mga boluntaryong asosasyon ay maaaring isama o hindi pinagsama-sama; halimbawa, sa US, nagkamit ang mga unyon ng karagdagang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasama. Sa UK, ang mga tuntunin ng Voluntary Association o Voluntary Organization ay sumasakop sa bawat uri ng grupo mula sa isang maliit na Lokal na Asosasyon ng mga Mamamayan sa malalaking Asosasyon (kadalasang Nakarehistrong mga Kawanggawa) na may multimillion-pound turnover na nagpapatakbo ng mga malalaking operasyon sa negosyo (kadalasan ay nagbibigay ng ilang uri ng publiko serbisyo bilang mga subcontractor sa mga kagawaran ng gobyerno o mga lokal na awtoridad).
(1) Association on Civil Code. Ang isang kontrata na ang ilang mga tao ay gumagawa ng mga pamumuhunan sa katarungan at isinasagawa ang mga pinagsamang proyekto (sa ibaba ng Civil Code ng 667). Ito ay itinuturing bilang isang kontrata ng bayad, bilateral, pagsang-ayon, hindi kinakailangang uri. Ang pamumuhunan ay maaaring pera o iba pang ari-arian o paggawa. Ang proyekto ay maaaring para sa mga layuning paggawa ng kita o para sa mga layunin ng pagkakaibigan. Ang pagiging grupo na iyon ay hindi kasing lakas ng kapisanan , at kadalasan ay walang katayuan sa korporasyon. Ang ari-arian ng unyon ay dapat ibahagi sa lahat ng mga kasosyo, at ang pagpapatupad ng mga tungkulin ng mga kasosyo ay dapat na ipasiya ng isang karamihan ng mga kasosyo. (2) Union sa ilalim ng espesyal na batas. Ginagamit ito bilang isang porma ng isang korporasyon na inkorporada para sa pagsasakatuparan ng iba't ibang mga pinagsamang layunin, kabilang ang mga pampublikong unyon, mga kooperatiba, mga asosasyon ng kapwa, mga unyon ng manggagawa, mga samahan ng samahan ng samahan at iba pa. Bilang karagdagan, may mga unyon na itinatag ng mga lokal na pamahalaan upang sama-samang iproseso ang lahat o bahagi ng kanilang mga gawain bilang isang espesyal na paaralan (unyon ng paaralan atbp). (3) Ang kumbinasyon sa trabaho ng mutual aid ng mga komersyal at pangkalakal na kumpanya mula noong Middle Ages. Ito ay tinatawag ding isang grupo .
→ Mga kaugnay na item Financial industriya | Corporate na walang kakayahan sa kakayahan | Limited Liability Association