Selbsteintrittsrecht

english Selbsteintrittsrecht
Ang karapatang maging isang counterparty ng transaksyon mismo ng consigned wholesaler o transport handler bilang paraan ng pagproseso ng obligasyon sa pagkonsolida (Commercial Code 555, 565). Kapag ipinagkatiwala ang pagpapatupad ng karapatang ito, hindi mahalaga para sa mga customer kung kanino ang counterparty tulad ng pagbebenta atbp ay, kaya ang tagapangasiwa ay maaaring maging counterparty ng transaksyon maliban kung ito ay magiging kapansanan sa consignor.
→ Mga kaugnay na item Obligasyon upang maiwasan ang kumpetisyon