krimen

english crime

buod

  • isang pagkilos na maaaring parusahan ng batas, kadalasang itinuturing na isang masamang gawa
    • isang mahabang talaan ng mga krimen
  • isang masamang gawa na hindi kinakailangang parusahan ng batas
    • mga krimen ng puso

Pangkalahatang-ideya

Sa ordinaryong wika, isang krimen ang isang labag sa batas na pagkilos na maaaring parusahan ng estado o ibang awtoridad. Ang terminong "krimen" ay hindi, sa modernong kriminal na batas, ay may anumang mga simple at pangkalahatang tinatanggap na kahulugan, bagaman ang mga kahulugan sa batas ay ibinigay para sa ilang mga layunin. Ang pinakatanyag na pagtingin ay ang krimen ay isang kategorya na nilikha ng batas; sa ibang salita, ang isang bagay ay isang krimen kung ipinahayag na tulad ng naaangkop at naaangkop na batas. Ang isang iminungkahing kahulugan ay ang isang krimen o pagkakasala (o krimen na pagkakasala ) ay isang gawa na nakakapinsala hindi lamang sa ilang indibidwal kundi sa isang komunidad, lipunan o estado ("isang pampublikong mali"). Ang mga kilos na ito ay ipinagbabawal at pinarurusahan ng batas.
Ang paniniwala na gumaganap tulad ng pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw ay dapat ipagbawal na umiiral sa buong mundo. Ang tiyak na pagkakasala ng kriminal ay tinukoy ng batas sa kriminal ng bawat bansa. Habang marami ang may isang catalog ng mga krimen na tinatawag na kriminal na code, sa ilang mga karaniwang mga batas ng bansa walang tulad komprehensibong batas ay umiiral.
Ang estado (gobyerno) ay may kapangyarihan na mahigpit na mahigpit ang kalayaan ng isang tao sa paggawa ng isang krimen. Sa mga modernong lipunan, may mga pamamaraan kung saan dapat sumunod ang mga pagsisiyasat at mga pagsubok. Kung napatunayang nagkasala, ang isang nagkasala ay maaaring sentensiyahan sa isang paraan ng pagbabayad tulad ng isang sentensiya ng komunidad, o, depende sa uri ng kanilang pagkakasala, upang mabigyan ng pagkabilanggo, pagkabilanggo sa buhay o, sa ilang mga hurisdiksyon, pagpapatupad.
Karaniwan, upang mai-uri-uri bilang isang krimen, ang "gawa ng paggawa ng isang kriminal" ( actus reus ) ay dapat na may mga partikular na eksepsiyon - ay sinamahan ng "intensyong gumawa ng isang kriminal" ( mens rea ).
Habang ang bawat krimen ay lumalabag sa batas, hindi lahat ng paglabag sa batas ay binibilang bilang isang krimen. Ang mga paglabag sa pribadong batas (torts at paglabag sa kontrata) ay hindi awtomatikong parusahan ng estado, ngunit maaaring ipatupad sa pamamagitan ng pamamaraan ng sibil.
Sa praktikal na kahulugan ito ay isang gawa na angkop para sa pagbibigay ng kaparusahan sa pamamagitan ng anti-panlipunan, anti-kultural, anti-normatibong batas na lumalabag sa order ng buhay ng pangkalahatang lipunan. Sa mga tuntunin ng pormal na kahalagahan, tumutukoy ito sa mga kilos na itinuturing na napapailalim sa kaparusahan sa pamamagitan ng praktikal na batas, na bumabagsak sa ilalim ng mga kahilingan ng nasasakupan na inireseta sa mga regulasyon ng penal, iligal na kilos at mga responsableng kilos.
→ Kaugnay na mga item Batas sa kriminal | Social patolohiya | Tulong sa tulong sa sarili Organisadong krimen