komunikasyon

english communication

buod

  • isang bagay na ipinakikipag-ugnayan ng o sa o sa pagitan ng mga tao o mga grupo
  • ang aktibidad ng pakikipag-usap; ang aktibidad ng paghahatid ng impormasyon
    • hindi sila maaaring kumilos nang walang opisyal na komunikasyon mula sa Moscow
  • isang koneksyon na nagbibigay-daan sa pag-access sa pagitan ng mga tao o lugar
    • ilang mga linya ng komunikasyon ang maaaring magkaroon ng apat na tao?
    • isang lihim na daanan ang nagbibigay ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang silid

Pangkalahatang-ideya

Ang komunikasyon (mula sa Latin commūnicāre , ibig sabihin ay "magbahagi") ay ang gawa ng paghahatid ng mga kahulugan mula sa isang nilalang o grupo sa isa pa sa pamamagitan ng paggamit ng mga nauunawaan na mga senyales at semiotic na mga panuntunan.
Ang mga pangunahing hakbang na likas sa lahat ng komunikasyon ay:
Ang kahulugan ay nakikipanayam at ipinagpapalit sa pamamagitan ng malawakang mga simbolo tulad ng wika. Talaga, ang isang modelo na namamagitan sa nagpadala ng media at tagatanggap ng impormasyon at nagbibigay ng mga mensahe ay isinasaalang-alang. Sa paggawa nito, perpekto upang ibahagi ang code na tinawag ng tumatawag na simbolo ng kahulugan at ang code na tinatanggap ng tatanggap ang kahulugan mula sa simbolo. Kung hindi ibinahagi ang dalawang mga code, may pagkakaiba ang kahulugan sa pagitan nila. Sa pangkalahatan, mayroong isang shift sa kahulugan na humahantong sa code mismatch higit pa o mas mababa. Habang ang pamagitan ng komunikasyon ay pinuhin sa pamamagitan ng pag-unlad ng teorya ng computer at impormasyon, ang mga pagtatangka ay ginawa hindi lamang upang isaalang-alang ang komunikasyon batay sa linear na lohika kundi pati na rin bilang isang lugar ng pakikipag-ugnayan. Dahil ang lahat ng mga sosyal na kaganapan ay makabuluhan, iniisip na halos lahat ng mga kilos ng tao ay maaaring ituring na komunikasyon, at mula sa pananaw na ito, ang bagong pag-unlad ng teorya ng komunikasyon ay inaasahan.