Awtorisasyon

english Authorization

buod

 • ang batas ng paghahatid ng legalidad o kapahintulutan o pormal na warrant
 • opisyal na pahintulot o pag-apruba
  • Ang awtoridad para sa programa ay binago nang maraming beses
 • ang kapangyarihan o karapatan na magbigay ng mga order o gumawa ng mga desisyon
  • mayroon siyang awtoridad na mag-isyu ng mga warrants
  • Ang mga kinatawan ay binibigyan ng pahintulot na gumawa ng mga pag-aresto
  • isang lugar ng lakas sa estado
 • isang dokumento na nagbibigay ng isang opisyal na pagtuturo o utos
Legal na batas upang bigyan ng awtoridad ng proxy. Ito ay binigyang-kahulugan bilang isang walang pangalan na kontrata na katulad ng delegasyon at madalas na umiiral sa kumbinasyon ng delegasyon, trabaho, unyon at iba pang kilos. Ang awtorisasyon ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagpasa sa isang kapangyarihan ng abogado . Proxy