Roy Emile Zimmerman

english Roy Emile Zimmerman


1913.10.23-1969.7.11
American jazz player.
Ipinanganak sa New Orleans, Louisiana.
Sa panahon ng Dexie Revival, na naganap noong 1940s, nagtrabaho siya sa New Orleans sa Shaky Bonano at Irving Fasola sa Parisian Room. Itatampok ito sa '49 ng Phil Gitto International City Dexi Lancers. Ang band sa bandang huli ay naging Basin Street 6 at isinagawa kasama sina George Girard at Pete Fountain. May isang album na may Al ruta at Santo Pecolat. '69 ay namatay sa Gulfport, Mississippi.