idagdag sa

english add on
Ito ay isang popular na paraan ng pagkalkula ng interes sa Estados Unidos, at ito ay pansamantala lamang sa mga pagbebenta ng pag-install at iba pa ng mga sasakyan at electric appliances sa Japan. Isang paraan ng pag-multiply ng halaga ng pautang sa pamamagitan ng rate ng interes at ang panahon upang kalkulahin ang kabuuang interes para sa buong panahon at paghati sa kabuuan ng kinakailangang halaga kasama ang kabuuang halaga ng interes (add-on) nang pantay-pantay sa isang buwanang batayan at bayaran ito. Dahil ang aktwal na pasan ay mas mataas kaysa sa ipinakita na rate ng interes, dahil sa rebisyon ng batas sa pagbebenta ng pag- install noong 1972, ang indikasyon ng mga pagbebenta sa pag-install ay obligado sa tunay na interes rate (taunang interes).
→ Mga kaugnay na item Mga benta sa pag-install