claim

english claim

buod

 • demand para sa isang bagay bilang makatwiran o angkop
  • sinaktan nila ang suporta sa kanilang claim sa isang mas maikling araw ng trabaho
 • isang impormal na karapatan sa isang bagay
  • ang kanyang claim sa kanyang mga attentions
  • ang kanyang pamagat sa katanyagan
 • isang itinatag o kinikilalang karapatan
  • isang malakas na legal na claim sa ari-arian
  • wala siyang mga dokumento na nagkukumpirma sa kanyang titulo sa ari-arian ng kanyang ama
  • siya staked kanyang claim
 • isang assertion ng isang karapatan (tulad ng pera o ari-arian)
  • ang kanyang claim ay nagtanong para sa mga pinsala
 • isang assertion na ang isang bagay ay totoo o tunay
  • ang kanyang claim na siya ay inosente
  • Ang ebidensya ay nagkakontra sa mga claim ng gobyerno
 • isang demand
  • lalo na sa parirala ang tawag ng tungkulin

Pangkalahatang-ideya

Ang isang reklamo sa consumer o reklamo sa customer ay "isang pagpapahayag ng kawalang kasiyahan sa ngalan ng isang consumer sa isang responsableng partido" (Landon, 1980). Maaari rin itong ilarawan sa isang positibong kahulugan bilang isang ulat mula sa isang consumer na nagbibigay ng dokumentasyon tungkol sa isang problema sa isang produkto o serbisyo. Sa katunayan, ang ilang mga modernong konsulta sa negosyo ay hinihimok ang mga negosyo na tingnan ang mga reklamo sa customer bilang isang regalo.
Ang mga reklamo ng mga mamimili ay karaniwang impormal na mga reklamo na direktang tinutugunan sa isang kumpanya o pampublikong tagapagbigay ng serbisyo, at ang karamihan sa mga mamimili ay namamahala upang malutas ang mga problema sa mga produkto at serbisyo sa ganitong paraan, ngunit kung minsan ay nangangailangan ng pagtitiyaga.
Kung ang karaingan ay hindi natugunan sa isang paraan na nakakatugon sa mga mamimili, ang mga mamimili ay minsan ay nagrerehistro ng reklamo sa isang ikatlong partido tulad ng Better Business Bureau, isang pamahalaan ng county (kung mayroon itong "proteksyon ng consumer" na opisina) at Federal Trade Commission ( sa Estados Unidos). Ang mga ito at katulad na mga organisasyon sa ibang mga bansa ay tumatanggap para sa mga reklamo ng consumer at tumutulong sa mga tao sa mga isyu sa serbisyo sa customer, tulad ng mga kinatawan ng gobyerno tulad ng mga abogado pangkalahatang. Gayunpaman, ang mga mamimili ay bihirang maghain ng mga reklamo sa mas pormal na legal na kahulugan, na binubuo ng isang pormal na legal na proseso (tingnan ang artikulo tungkol sa reklamo).
Sa ilang mga bansa (halimbawa Australia, United Kingdom, at maraming mga bansa ng European na Komunidad), ang paggawa ng mga reklamo sa consumer, lalo na tungkol sa pagbebenta ng mga serbisyo sa pananalapi, ay pinamamahalaan ng batas (batas). Ang awtoridad ayon sa batas ay maaaring mangailangan ng mga kumpanya na tumugon sa mga reklamo sa loob ng mga limitasyon ng takdang oras, mag-publish ng mga nakasulat na pamamaraan para sa paghawak ng kawalang kasiyahan ng mga customer, at magbigay ng impormasyon tungkol sa mga scheme ng arbitrasyon.
Ang mga forum sa internet at ang pagdating ng social media ay nagbigay ng mga consumer sa isang bagong paraan upang magsumite ng mga reklamo. Ang mga website ng mga mamimili ng balita at mga pagtataguyod ay madalas na tumatanggap at nag-publish ng mga reklamo. Ang pag-publish ng mga reklamo sa mga nakikitang mga website ay nagdaragdag ng posibilidad na ang pangkalahatang publiko ay makakaalam ng reklamo ng mamimili. Kung, halimbawa, ang isang tao na may maraming "tagasunod" o "mga kaibigan" ay nag-i-publish ng isang reklamo sa social media, maaaring ito ay "viral". Ang mga forum sa internet sa pangkalahatan at sa mga website ng reklamo ay ginawang posible para sa mga indibidwal na mamimili na hawakan ang mga malalaking korporasyon na nananagot sa isang pampublikong forum.
(1) Sa Sibil na Kodigo, nangangailangan ng ilang mga gawain laban sa ibang partido. Ang karapatan na i-claim ang claim na ito ay ang karapatan sa pag-claim. Halimbawa, ang mga kahilingan para sa pagganap o mga claim para sa mga pinsala. (2) sa Code of Civil Procedure, hinihingi ng nagreklamo ang isang paghatol ng korte para sa kanyang pustura sa reklamo, ilang mga legal na paghahabol na may kaugnayan sa nasasakdal. Ang relasyon ng mga karapatan na bumubuo sa nilalaman ng paghahabol ay tinutukoy bilang ang bagay ng suit o ang kaso. Ang katunayan na ang nasasakdal ay umamin na ang kahilingan ng tagahatol ay tinawag na pagtanggap ng claim at tinanggihan ng nagsasakdal ang claim ng kanyang claim sa pagwawaksi ng claim. Sa mga kaso na ito, gayunpaman, ang dispute ay nalutas at ang kaso ay tapos na.
→ Mga kaugnay na item Mga karapatan sa pagtatanggol
Karapatan na magkaroon ng isang tukoy na tao (pinagkakautangan) ang isang claim ( benepisyo ) laban sa ibang tinukoy na tao (obligor). Ito ay isang dalawang-malalaking sistema ng mga karapatan sa ari-arian kasama ang mga tunay na karapatan. Ang pangunahing pagkakaiba mula sa karapatan ng ari-arian ay ang pagbubukod ay ang karapatan sa ari-arian bilang direktang kontrol sa isang bagay, samantalang ang claim ay walang eksklusibo bilang isang claim sa isang tao. Mula sa katotohanang ito, ang paghahabol ay may bisa din para sa mga bagay na hindi tumutukoy o mga hindi nakapaglilingkod. Ang mga sanhi ng mga claim na pangyayari ay mga kontrata , torts , pangangasiwa sa pamamahala , hindi pantay na pagpapaunlad . Kapag ang obligor ay hindi tumupad sa obligasyon nito ( default ), ang obligadong maaaring humingi ng sapilitang pagganap at demand na pinsala.
→ Mga Kaugnay na Item Kredito sa Kredito | Pagtatalaga ng Mga Paghahabol | Mga Karapatan sa Ari-arian | Utang | Pangangalaga sa Pangangalaga | Leasehold | Lease
Sa legal na ito ay ang assertion ng karapatan. Sa mga tuntunin ng mga transaksyon sa kalakalan, ang mga reklamo na sanhi ng paglabag sa mga kontrata ng mga nagbebenta o mamimili, mga default (paglabag sa mga kontrata sa pagbabayad, kalidad o dami ng mismatch ng karga, atbp.). Dahil sa mga pagbabago sa mga kondisyon ng merkado ng na-import na lugar, kung ang kita ay hindi tumutugma sa presyo ng kontrata, mayroon ding mga kaso kung saan ang mga reklamo ay nakataas na may mga disadvantages (market claim). Ang mga claim ay lutasin sa pamamagitan ng pagpapawalang halaga o pagpapalitan ng mga item na may mahusay na kalidad, ngunit kung hindi posible, ang kontrata ay nakansela (nakansela). Ang mga pagtatalo tungkol sa mga claim ay maaaring isampa laban sa Japan Commercial Arbitration Association (International Commercial Arbitration Association noong 2003).