Fukui

english Fukui
Medieval port sa Harima County. Kasalukuyang prefecture ng Hyogo na nakaharap sa Harima Nada Prefecture Himeji City Norimonmachi (Matakata Tadashi) Fukui ay katumbas. Ang isang Korean stay (pananatiling) ng <Five nights (Goku)> na nasa sinaunang Seto Inland Sea ay tinutukoy malapit dito. Sa paligid ng 1292, ang pari Bunko Kyoso (Ryozo Bunko) ng Ryusyu (Ryusei) ay naging <Fukuijima Recommendation (Kanjin)> Kamiun, isang isla upang maiwasan ang pag-alis ng Fukuzaki Nagpatuloy kami sa konstruksiyon ng tore at nakolekta 200 mga pangungusap at 300 pangungusap ng tsukasa bawat isa mula sa barko ng barko. Ayon sa " Mine Minji (Mine Aiiki)", Andong Ronjo na namamahala sa negosyo ni Masami noong 1302 na nagtayo ng isla ng Fukuijima na tumulak sa baybayin ng dalawang bayan na naghahain ng daan-daang mga nakatatanda, Natapos namin ang pagtatayo ng port. Bagama't ang daungan ay umuunlad pagkatapos nito, ang buhangin na naipon sa bibig ng ilog ng Kako (Kako) sa panahon ng umaga at South umaga ay pinutol ng mga alon, pinupuno ang port at unti-unting lumulubog. Noong panahon ng Edo, naging Harima County Seinan (Inami) County Fukuzaki village.
→ Kaugnay na mga item Kanzaki