vice

english vice

buod

  • isang partikular na anyo ng masasamang gawa
    • Ang bisyo ay nagkasala sa pamantayan ng moralidad ng komunidad
  • moral na kahinaan
vice (Manibaki)