Bank of Fukui [Stock]

english Bank of Fukui [Stock]
Central bank ng mga lokal na bangko na may Fukui prefecture bilang lupa. Itinatag noong 1899 bilang Bank of Fukui. Alinsunod sa patakaran ng <one Prefecture line principle> , pagsama at pagkuha ng bangko sa ilalim ng Fukui Prefecture. Ang Owada Bank (na itinatag noong 1892) na natitira noong 1945 ay pinagsama sa Sanwa Bank, na naging tanging regular na bangko sa prefecture (ngayon ay may pangalawang pampook na bangko). Ang base produksyon ng Hokuriku ay base sa negosyo. Head office ng Fukui. Capital of 2011 17.9 billion yen, karaniwang kita ng 46.8 billion yen sa taon ng pananalapi na natapos noong Marso 2011. Ang komposisyon ng pagbebenta (%) ay 61 para sa SMEs, para sa pabahay at mga mamimili 30.