katotohanan

english truth

buod

  • Ang abolisyonista at feministang Amerikano na napalaya mula sa pang-aalipin at naging nangungunang tagataguyod ng pagpawi ng pang-aalipin at para sa mga karapatan ng kababaihan (1797-1883)
Ai Yaya (Yeami)