paglihis

english deviation

buod

 • isang pagtalikod (ng iyong kurso o pansin o pag-aalala)
  • isang diversion mula sa pangunahing highway
  • isang digression sa mga hindi kaugnay na mga detalye
  • isang pagpapalihis mula sa kanyang layunin
 • lumihis na pag-uugali
 • ang pagkakamali ng isang compass dahil sa mga lokal na magnetic disturbances
 • ang pagkakaiba sa pagitan ng naobserbahang halaga at ang inaasahang halaga ng isang variable o function
 • isang pagkakaiba-iba na lumihis mula sa pamantayan o pamantayan
  • ang paglihis mula sa ibig sabihin
Kapag ang average na halaga ng mga dokumento x 1 , x 2 , ..., x (/ n) ay x = (x 1 + x 2 + ... + x (/ n)) / n, Ang pagkakaiba x (/ i) - x ay tinatawag na paglihis ng x (/ i). Mula dito, ang average na paglihis (average ng absolute values ​​ng deviations ), standard deviation , variance, atbp ay nagmula.