katulong

english helper

buod

  • isang tao na tumutulong sa mga tao o institusyon (lalo na sa pinansiyal na tulong)
  • isang taong nag-aambag sa katuparan ng isang pangangailangan o pagsulong ng isang pagsisikap o layunin
    • ang aking napakahalaga na katulong
    • nag-hire sila ng karagdagang tulong para tapusin ang trabaho

Pangkalahatang-ideya

Maaaring sumangguni sa Helper ang :
Mga tuntunin sa ekolohiya. Ang mga indibidwal na tumutulong sa mga magulang at mga kapatid na lalaki at babae na mag-alaga ng kanilang sariling mga anak. Ito ay nakikita sa higit sa 150 uri ng mga ibon kabilang ang Florida Yabu Kakez. Iniisip na kapaki-pakinabang para sa kasaganaan ng sariling mga gene na kasama sa mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kamag-anak na ito sa pamamagitan ng paghahatid ng sarili nilang kapatid. Bukod sa mga ibon, maaaring makita ang katulong kahit na sa nursing classes tulad ng Rikaon, jackal and mongoose. → pagpili ng pangkat ng dugo
→ Mga kaugnay na item Altruistic na pag-uugali