Golden Rule

english Golden Rule

buod

  • isang utos batay sa mga salita ni Jesus sa Sermon sa Bundok
    • Anuman ang ibig mong gawin ng mga tao sa iyo, gayon din naman ang ginagawa mo sa kanila (Mateo 7:12)

Pangkalahatang-ideya

Ang Golden Rule (na kung saan ay maaaring ituring na isang batas ng katumbasan sa ilang mga relihiyon) ay ang prinsipyo ng pagpapagamot sa iba bilang isa ay nais na tratuhin. Ito ay isang kasabihan na matatagpuan sa maraming relihiyon at kultura. Ang pakahulugan ay maaaring lumitaw bilang alinman sa isang positibo o negatibong utos na namamahala sa pag-uugali:
Golden Rule sa Ingles. Ang pangunahing etika ng Kristiyanismo na ipinakita ni Cristo sa panahon ng sermon sa bundok . Iyon ay, ituro na ang lahat ng bagay na gusto mong gawin ng lahat mula sa mga tao> upang gawin ito para sa lahat na (> "Ebanghelyo ayon kay Mateo" 7:12, "Ebanghelyo ayon kay Lucas" 6:31).