Haring Kanemei

english King Kanemei

Prinsipe ng Emperor Kan.Ang aking ina ay si Sara Hime (isang babae mula sa Sone Fujiwara). Naging Genji Hajime at ipinanganak noong 932 (Shohei 2), at pagkatapos ay naging isang kaliwang ministro noong 971 (Tengu 2). Tumigil siya sa kaliwang ministro at naging kalagitnaan ng karera sa taong iyon. Isang pag-atras sa Kokura sa kahabaan ng Oi River. Ang superyor na hari ay mahusay na kilala sa panitikan at tinawag na dating Chusho. 《Retribution》 na hinamak ang konsul Ikeyei Ay sikat.
Nobuo Blackboard