cranial nerve

english cranial nerve

buod

  • alinman sa 12 na nakapares na nerbiyos na nagmula sa stem ng utak
Ang paligid ng nerbiyos mula sa utak. Labindalawang pares para sa mga tao at maraming mga hayop ng sanggol. Iba-iba ang sensasyon, pang-unawa, likas na katangian, pakikisalamuha, at mga gawain nito. Mula sa unang pares, ang olfactory nerve, optic nerve , oculomotor nerve, trochlear nerve, trigem (sanja) nerve , abduction nerve, facial nerve , inner ear nerve , glossopharyngeal nerve , vagus nerve , May nerve, sublingual nerve. Ang olpaktoryo ng nerbiyos ay isang pandinig na nerbiyos na responsable para sa olfaction. Ang lahat ng tatlong nerbiyos, paglipat ng mata, trochlea at pagdukot ay kasangkot sa paggalaw ng mata. Ang accessory nerve ay bahagyang halo-halong sa vagus nerve, ang iba pa ay isang motile nerve na ipinamamahagi sa sternocleidomastoid na kalamnan at trapezius na kalamnan, at ang hypoglossal nerve ay nagpapadala ng ehersisyo fibers sa kalamnan ng dila at ang karamihan ng hyoidbone na kalamnan.
→ Mga kaugnay na paksa Nervous system | Somatic nervous system | Brainstem | Mornis