Protestantismo(Protestantismo)

english Protestantism
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus original cover.jpg
Cover of the German edition from 1934
Author Max Weber
Original title Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
Country Germany
Language German
Genre Economic sociology
Publication date
1905

buod

  • ang teolohikal na sistema ng alinman sa mga simbahan ng kanluraning Sangkakristiyanuhan na hiwalay sa Simbahang Romano Katoliko sa panahon ng Repormasyon

Pangkalahatang-ideya

Ang Protestant Ethic at ang Espiritu ng Kapitalismo (Aleman: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ) ay isang aklat na isinulat ni Max Weber, isang sociologist ng Alemanya, ekonomista, at politiko. Nagsimula bilang isang serye ng mga sanaysay, ang orihinal na tekstong Aleman ay binubuo noong 1904 at 1905, at isinalin sa Ingles sa unang pagkakataon ng sociologist ng Amerikano na si Talcott Parsons noong 1930. Ito ay itinuturing na isang founding text sa pang-ekonomiyang sosyolohiya at sosyolohiya sa pangkalahatan.
Sa aklat, isinulat ni Weber na ang kapitalismo sa Hilagang Europa ay umunlad kapag ang etniko ng Protestante (partikular na Calvinista) ay nakakaimpluwensya sa maraming tao upang makapagtrabaho sa sekular na mundo, na bumuo ng kanilang sariling mga negosyo at nakikibahagi sa kalakalan at ang akumulasyon ng kayamanan para sa pamumuhunan. Sa madaling salita, ang etniko ng Protestante ay isang mahalagang puwersa sa likod ng di-planadong uncoordinated na paglitaw ng modernong kapitalismo. Sa kanyang aklat, bukod sa mga Calvinista, tinatalakay din ni Weber ang mga Lutheran (lalo na ang mga Pietista, ngunit ang mga pagkakaiba rin sa pagitan ng mga tradisyunal na Lutherano at Calvinista), Methodist, Baptist, Quaker, at Moravian (partikular na tumutukoy sa komunidad na nakabatay sa Herrnhut sa ilalim ng espirituwal na tingga ni Count von Zinzendorf ).
Noong 1998, inilathala ng International Sociological Association ang gawaing ito bilang ikaapat na pinakamahalagang sociological book ng ika-20 siglo. Ito ang ika-8 na pinaka-nabanggit na libro sa mga agham panlipunan na inilathala bago ang 1950.
Roman Catholic Church, isa sa tatlong pangunahing kapangyarihan ng Kristiyanismo na sumusunod sa Eastern Orthodox Church. Ito ay ang kolektibong termino ng evangelical na pananampalataya ni Luther at Calvin na itinatag sa mundo ng Kristiyano bilang resulta ng repormang pangrelihiyon at iba't ibang mga denominasyon na tumanggap ng tradisyong iyon, na tinatawag din na <Bagong Edukasyon> sa Japan, naiiba sa <Catholic Church> Gayunpaman, ito ay hindi angkop. Ito ay hindi isang tradisyon ng isang iglesia kundi isang prinsipyo ng Bibliya na gumagawa ng Bibliya ang tanging relihiyosong pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng karapat-dapat sa mga mabuting gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya [katwiran ng pananampalataya], at ang mga mananampalataya ay pantay na mga pari Dalhin ang <priest priest priest. Inaamin lamang ng Sacramento ang sakramento at binyag. Ang Protestantismo, lalo na ang Karubinizumu o Puritanismo na etika ng tungkulin upang bigyan ng diin ang M. Weber, na nag-play sa pagtatatag ng modernong kapitalismo (Puritan) na pahayag ay sikat. → Katolisismo
→ Kaugnay na mga item Kristiyanismo | WASP