sign ng tawag

english call sign
Parehong pagtawag code. Isang code para sa pagtukoy ng isang istasyon ng radyo, na binubuo ng isang alpabeto at isang numero. JAA ~ JSZ, 7JA ~ 7NZ, 8JA ~ 8NZ ay ipinamamahagi sa Japan batay sa international code ng pagtawag string. Halimbawa, ang NHK Tokyo No. 1 broadcast ay JOAK.