Ang araw

english The sun
Ang isang binata at isang babae na kumikilos sa isang inabandunang orbit sa yugto ng tag-araw na baybay ng dagat atbp, isang buzzword na nangangahulugang isang pangkalahatang aktibong burges na bata. Pinagmulan mula sa gawaing panalong Akutagawa Prize ni Ishihara Shintaro na "The Season of the Sun" (1955).