Shunso Mayumi

english Shunso Mayumi
Late Piano lyrics book. Pinagmulan ng Shunsho . Ito ay itinatag sa pagitan ng 1111 at 1114. Ito ay binubuo ng paunang salita, mga tula / tula na sakit, pamagat, Hideki's theory, prutas, tales at iba pa, ngunit marami ang nagsasalita tungkol sa naratibo at prutas na may kaugnayan sa pagsasalaysay. Ang kahalagahan sa kasaysayan ng Waka ay kinikilala bilang isang awit ng Shunsuke Shinwa singer na naghangad ng isang awit sa tula ng Hapon. Ang impluwensya ay hindi maliit, tulad ng pagiging madalas na binanggit sa mga sumusunod na mga libro ng lyrics.
→ Mga kaugnay na item Nakasuot ng mid-