haka-haka

english speculation

Isang terminong nagmula sa Latin na specio, na nangangahulugang "tingnan, obserbahan, at obserbahan", at ang Latin na speculatio, na batay sa Griyegong skopeō, at ginagamit upang nangangahulugang pagmamasid, ideolohiya, pagmamasid, katahimikan, at pagmuni-muni. Isinalin ito bilang haka-haka mula sa 10s ng panahon ng Meiji at mga kaisipan noong 1940s. Ginamit ito ni Boethius na kasingkahulugan ng "ideya, theory theōria" at "kansho contemporary". Ang Eriugena ay may mga halimbawa ng "matalinong haka-haka" at "teoretikal na haka-haka", na nangangahulugang ang teoretikal na ideya at salamin ng prinsipyo ng katalinuhan. Sa scholastic philosophy, ang etimolohiya ay nauugnay sa <mirror speculum> (hinango rin sa specio), at ang kahulugan ng pangangatwiran na sumasalamin sa salamin, iyon ay, ang resulta ay pataas na bumalik sa tunay na bagay, ang tunay na bagay, o ang dahilan, ay naunawaan. Ang paggamit na ito ay nauugnay sa mga kaisipan ng diyos ng scholastic theology, ang lumikha ng lahat ng bagay. Dahil ang gawain ng Diyos (gawa) ay sumasalamin sa pagiging makapangyarihan at makapangyarihan ng Diyos na para bang ito ay sinasalamin sa isang salamin, na direktang kinikilala ang Diyos mula sa gawain ng Diyos na ito, iyon ay, intuwisyon ng Diyos sa pamamagitan ng dalisay na katwiran. Ang transendental na pag-iisip na tinitingnan at nahahawakan ay iniisip, at ang pag-iisip ay isinasagawa batay sa pagmumuni-muni at intuwisyon. Karaniwang sinasabi na ang haka-haka ay lumalampas sa empirikal na realidad at intuitive na nag-iisip ng sukdulang prinsipyo o batayan ng katotohanan sa kabuuan sa pamamagitan ng dalisay na katwiran, ngunit ang direksyon ay nagsisimula sa pilosopiyang Scola, at ang diwa nito ay ang ideyalismong Aleman, lalo na. Ito ay minana ni Hegel. Sa unang bahagi ng modernong panahon, pagkatapos ng pagpuna ni Luther sa Scholastic theology at sa pinagbabatayan nitong sistemang pilosopikal, at sa paglawak ng empirical at empirical na mga saloobin, unti-unting nawala ang pataas at transendental na kahalagahan ng haka-haka. Sa ngayon, ang speculative ay itinuturing na speculative, binabalewala ang karanasan at kasanayan, at ito ay karaniwang kahulugan upang ikategorya ito bilang "masamang speculative". Gayunpaman, kapag ang teorya o iskolar ay naghihinuha ng isang partikular na katotohanan o resulta sa mga kundisyon, sanhi, o motibo nito, bumuo ng isang hypothesis, at sinubukan ito, ang transendence sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali mula sa ibinigay sa prinsipyo ay isang uri. Patuloy itong naglalaman ng speculative na elemento ng, iyon ay, ang elemento ng pagtaya na nag-iisip sa isang tiyak na posibilidad at naglalantad nito sa totoo at maling pagsusuri. Kahit na ang mga hypotheses na tila kayang ipaliwanag ang isang ibinigay na katotohanan o resulta, hangga't kailangan nating magtiis hindi lamang sa pagiging masusubok kundi pati na rin sa mga pamantayan sa pagiging falsifiability, tumitingin pa rin tayo sa salamin. Malabo ang tingin ko >.
Yoshio Kayano