Emosyonal na edukasyon

english Emotional education
Ang mga gawaing pang-edukasyon na isinasagawa na may layunin ng pagkandili ng damdamin at kalooban ng panlipunang halaga tulad ng artistikong, moral, relihiyoso. Bilang isang paraan ng pag-iisip, may mga paraan ng pag-iisip upang gumawa ng epektibong pagsasanay tulad ng pag-uugali ng pag-uugali, at mga pananaw upang isaalang-alang ang pagtingin sa panitikan, sining, musika, atbp Bilang karagdagan, ang diin ay inilagay sa punto na ang emosyon ay nauugnay sa intelektwal na mga bagay na hindi katulad emosyon, at mayroon ding isang posisyon na nagbibigay-diin sa edukasyon sa pamamaraan. → edukasyon sa moralidad