direktang demokrasya

english direct democracy

Pangkalahatang-ideya

Direktang demokrasya o dalisay na demokrasya ay isang paraan ng demokrasya kung saan ang mga tao ay magpasiya nang direkta sa mga hakbangin sa patakaran. Ito ay naiiba sa karamihan ng kasalukuyang itinatag na demokrasya, na kinatawan ng mga demokrasya.
Isang sistema kung saan ang mga mamamayan ay lumahok nang direkta sa desisyon sa pulitika. Contrast sa representasyon system . Karaniwang makikita ito sa isang sinaunang estado ng estado ng Griyego. Ang modernong estado ay kadalasang pinamamahalaan ng kinatawan ng sistema maliban sa mga munisipyo ng Switzerland, ngunit ang ilan ay nananatili sa anyo ng mga naalaala at mga reperendum tulad ng mga referendum.
→ Mga kaugnay na item na reperendum | Mga karapatan ng kinatawan | direct claim | demokrasya