partido

english party

buod

 • isang pagkakataon kung saan ang mga tao ay maaaring mag-ipon para sa panlipunang pakikipag-ugnayan at entertainment
  • nagplano siya ng isang partido upang ipagdiwang ang Bastille Day
 • isang grupo ng mga tao ang nagtipon para sa kasiyahan
  • sumali siya sa party pagkatapos ng hapunan
 • isang organisasyon upang makakuha ng kapangyarihang pampulitika
  • noong 1992 sinubukan ng Perot na mag-organisa ng ikatlong partido sa pambansang antas
 • isang grupo ng mga tao na pansamantalang nauugnay sa ilang aktibidad
  • sila ay nag-organisa ng isang partido upang maghanap ng pagkain
  • ang kumpanya ng mga cooks walked sa kusina
 • isang taong kasangkot sa legal na paglilitis
  • ang partido ng unang bahagi

Pangkalahatang-ideya

Ang isang partido ay isang tao o grupo ng mga tao na gumagawa ng isang entity na maaaring makilala bilang isa para sa mga layunin ng batas. Ang mga kasali ay kinabibilangan ng: plaintiff (suit sa taong paghaharap), nasasakdal (taong sinampahan o sinisingil ng isang krimen), petisyoner (nag-file ng petisyon na humihingi ng isang korte ng korte), ang sumasagot (karaniwan sa pagsalungat sa isang petisyon o apela) isang nasasakdal na naghain ng ibang tao sa parehong kaso), o kriminal na akusado (isang taong inakusahan ng isang kriminal na nagrereklamo). Ang isang tao na lumilitaw lamang sa kaso bilang isang saksi ay hindi itinuturing na isang partido.
Ang mga korte ay gumagamit ng iba't ibang mga tuntunin upang makilala ang papel ng isang partikular na partido sa litigasyong sibil, kadalasang tumutukoy sa partido na nagdudulot ng isang kaso bilang ang nagsasakdal, o, sa mas lumang mga kaso sa Amerika, ang partido ng unang bahagi ; at ang partido laban sa kung sino ang kaso ay dinala bilang ang nasasakdal, o, sa mas lumang Amerikanong kaso, ang partido ng ikalawang bahagi .
Ito ay tumutukoy sa isang taong direktang may kaugnayan sa isang tiyak na legal na relasyon sa pamamagitan ng batas, ngunit tumutukoy sa isang tao na may magkasalungat na relasyon sa mga paglilitis sa korte sa ilalim ng batas ng batas. Sa mga kriminal na kaso, naiiba ang mga tagausig at mga nasasakdal depende sa mga kaso sa mga sibil na paglilitis, halimbawa, mga nagrereklamo at mga nasasakdal sa unang pagkakataon ng mga paglilitis sa korte.
→ Mga kaugnay na item Mga pagtatanong ng Partido