Josef Topol

english Josef Topol


1935-
Dramatista ng Czechoslovakia.
Pagkatapos bumaba sa Prague Drama University, tinulungan niya si Brian. Itinuro ni Brien ang unang gawain na "Midnight Wind" (1955). Sumali sa teatro sa labas ng gate ng Kracia mula noong '65. Ipinapahayag nila ang mga gawa tulad ng "Isang pusa sa track" ('65), ngunit kapag ang teatro ay sarado sa '72, ang teatro na aktibidad ay ganap na sinuspinde. Kasama sa iba pang kinatawan ang "Araw ng mga Ito" ('59) at "Ang Pagtatapos ng Carnival" ('63).