Tungkulin

english Duty

buod

 • trabaho na ikaw ay nagpapasalamat upang maisagawa para sa moral o legal na mga kadahilanan
  • ang mga tungkulin ng trabaho
 • ang pwersang panlipunan na nagbubuklod sa iyo sa mga kurso ng aksyon na hinihingi ng puwersang iyon
  • kailangan nating maituro ang isang tungkulin sa ating mga anak
  • ang bawat karapatan ay nagpapahiwatig ng responsibilidad; bawat pagkakataon, isang obligasyon; bawat pag-aari, isang tungkulin- John D.Rockefeller Jr
 • isang buwis ng gobyerno sa mga import o export
  • nilagdaan nila ang isang kasunduan sa mas mababang mga tungkulin sa kalakalan sa pagitan ng kanilang mga bansa
→ Mga tungkulin (pagbabago)