Snow (Japanese music)

english Snow (Japanese music)
Pangalan ng awit ng lokal na tula. End Song ng Minezaki Takeshi Composition. Magtrabaho bago ang Kannai. Inawit nito ang isip na ang isang patutot na inabandona ng isang tao ay nagbigay sa mundo at naging isang madre. Ang kamay ng koto ay karaniwang matatag. Ito ay isa sa mga kinatawan ng mga kanta ng mga katutubong awit at madalas na ginagawa bilang isang lugar ng sayaw.