Parirala

english Phrase

buod

  • mga paggalaw ng sayaw na naka-link sa isang solong koreograpikong pagkakasunud-sunod
  • isang expression na binubuo ng isa o higit pang mga salita na bumubuo ng isang gramatikal na bumubuo ng isang pangungusap
  • isang maikling musikal na daanan
  • isang expression na ang mga kahulugan ay hindi maaaring natukoy mula sa mga kahulugan ng mga salita na ginagawa ito
Dawn Sea (Dai Genkai)