G. Kano

english Mr. Kano

Mayroong maraming, ngunit ang pinakasikat ay ang medyebal na samurai ng Izukuni. (1) Isang opisyal ng gobyerno na nakatira sa Kanosho, Izukuni. Si G. Fujiwara ay isang inapo ng ika-apat na anak na si Otomo ng Minami Ryu Takechi Maro, at ang parehong pamilya na sina G. Ito, G. Kudo at G. Kawazu. Ang susunod na Shigemitsu Yoo na tinawag na Kudosuke, at ang kanyang anak na si Muneshige ay tinawag na Kanosuke. Ang mga kamag-anak ng nakababatang kapatid ni Muneshige na si Mitsumitsu sa "Sympathetic Divorce", at "Gyakutensho" ay nagsabi din na ang ninuno ng kapatid na si Gomitsu ay tinawag din na Kano. Ayon kay Motoyori noong 1180 (pasiya 4), si Mamorutsu mismo ay nagpakamatay sa Izuyama. Sa Azuma Kagami, bilang karagdagan sa Shinko, maaari mong makita ang mga pangalan tulad ng Nobu, Muneshige, Yukimitsu, Mitsuhiro, Tamhiro, at Jingshige. Si Sadacho Kano, na gumaganap ng isang aktibong papel bilang isang Miyakata sa gitna ng digmaang sibil ng Hilagang-Timog Korea, ay sinasabing isang inapo ni Ige. Lumaban ako. (2) Si G. Kano, na nakatira sa Sagamikuni Kanosho (kasalukuyang Minamiashigara City, Kanagawa Prefecture), ay nagkaroon ng paghahanap sa gitna ng Kamakura at ang pamilya ay lumipat sa bansa ng Hizen, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. (3) Si G. Fujiwara G. Kano, na gumuhit ng talaangkanan ni G. Nikaido sa estilo ng pamilya Kita, ay mayroong isang pangkat ni G. Kano na naging isang tanyag na pintor sa panahon ng Muromachi.
Kano School
Itoo Fukuda