pangangailangan(Tama sa emerhensiya)

english necessity

buod

  • anumang bagay na kailangang-kailangan
    • Ang pagkain at tirahan ay mga pangangailangan ng buhay
    • ang mga mahahalaga sa mabuting buhay
    • payagan ang mga magsasaka na bumili ng kanilang mga pangangailangan sa ilalim ng mga kanais-nais na kondisyon
    • isang lugar kung saan maaaring makuha ang mga rekisito ng gasolina at kumpay ng tubig
  • ang kalagayan ng pagiging mahalaga o kailangang-kailangan

Pangkalahatang-ideya

Sa kriminal na batas ng maraming mga bansa, ang pangangailangan ay maaaring maging isang posibleng pagbibigay-katwiran o pagpapalabas sa paglabag sa batas. Ang mga nasasakdal na naghahangad na umasa sa pagtatanggol na ito ay nagpapahayag na hindi sila dapat maningil sa kanilang mga aksyon bilang isang krimen dahil ang kanilang pag-uugali ay kinakailangan upang maiwasan ang mas malaking pinsala at kapag ang pag-uugali ay hindi pinalalabas sa ilalim ng iba pang partikular na probisyon ng batas tulad ng pagtatanggol sa sarili . Maliban sa ilang mga pagkakasuwat sa batas at sa ilang mga medikal na kaso walang kaukulang pagtatanggol sa batas ng Ingles para sa pagpatay.
Halimbawa, ang isang lasing na drayber ay maaaring makipagtalo na pinalayas niya ang kanyang kotse upang makalayo mula sa kidnap (cf. North sa Northwest ). Kinikilala ng mga karaniwang batas at mga batas sa batas sibil ang pagtatanggol na ito, ngunit sa ilalim lamang ng mga limitadong kalagayan. Sa pangkalahatan, ang nasasakdal ay dapat magpakita ng positibo (ibig sabihin, ipakilala ang ilang katibayan) na (a) ang pinsala na kanyang hinahangad upang maiwasan ang labis sa panganib ng ipinagbabawal na paggawi na iniatas sa kanya; (b) wala siyang makatwirang alternatibo; (c) siya ay tumigil sa pagsali sa ipinagbabawal na paggawi sa lalong madaling panahon na lumipas ang panganib; at (d) hindi siya mismo ang lumikha ng panganib na kanyang hinahangad upang maiwasan. Kaya, sa pamamagitan ng halimbawa ng "drunk driver" na binanggit sa itaas, ang pagtatanggol ng pangangailangan ay hindi makikilala kung ang nagdepensa ay nagdulot ng karagdagang kaysa sa makatwirang kinakailangan upang makalayo sa kidnapper, o kung may iba pang mga makatwirang alternatibo ay makukuha sa kanya.
(1) Di-maiiwasang kilos ng pagsasagawa upang maiwasan ang kasalukuyang panganib sa buhay, katawan, kalayaan, ari-arian ng sarili o sa iba pa sa pamamagitan ng kriminal na batas. Parusa (Kodigo sa Kriminal Artikulo 37) napapailalim sa katunayan na ang pinsala na dulot ng pagkilos ay hindi lumampas sa antas ng pinsala na sinubukan niyang iwasan. Kahit na may isang labanan, ito ay isa sa mga dahilan para sa pag-iwas sa ilegalidad . (2) Sa batas sibil, para sa mga pinsalang idinagdag sa iba upang maiwasan ang nalalapit na panganib, hindi tayo mananagot sa pananagutan para sa batas sa tort . Hindi tulad ng emergency evacuation sa ilalim ng Kodigo sa Parusa, ito ay malaya lamang kapag nasira mo ang bagay upang maiwasan ang panganib mula sa mga bagay-bagay ng iba (batas sibil Artikulo 720 2). (3) Upang makatarungan na lumabag sa mga karapatan o interes ng ibang mga bansa na may angkop na kakayahan upang maiwasan ang napipintong paglabag sa mga interes ng estado o ng mga tao na sanhi ng internasyonal na batas, mga aksyon ng mga ikatlong bansa o mga natural na katotohanan. Tama rin ang emergency.
→ Mga kaugnay na item Relief Tulong sa Sarili | Legal na Pagtatanggol