Frank Cornston Langdon

english Frank Cornston Langdon


Canadian political scientist.
Dating propesor sa Canberra University, dating propesor sa British Columbia University.
Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sumali siya sa pakikibakang Pasipiko bilang isang opisyal ng US Navy, at pagkatapos ng digmaan ay nagsilbing isang interpreter at trade bureau sa Commander of MacArthur. Bumalik sa buhay ng pananaliksik noong 1947. Matapos matanggap ang isang doktor degree sa Nishihara ng pautang at isang papel sa Tsino na patakaran sa Japan, siya ay ituloy ang agham pampulitika sa unibersidad. Pag-research sa politika at diplomasya ng Hapon, na nakatuon sa mga pang-comparative politics at international relations. Ang kanyang aklat ay "Postwar Japan Diplomacy" ('67).