Mahusay

english Superior

Tinatawag din itong "Jyosho". Isang salitang nakasulat na may paggalang sa ibang partido sa address sa isang tag o sulat. Mula noong panahon ng Nara, nagkaroon ng paggamit ng Kamigami, Nada, Susumu, Yongfeng, Yongdang, karangalan, Bong, Kami, at Tsutsumi. Sa panahon ng Heian, ang mga character na gagamitin ay natutukoy sa ilang sukat, tulad ng pagsulong para sa mga superyor at Kamigami para sa mga kapantay. Ito ay higit na tinukoy sa panahon ng Kamakura << Koan Reunion >> Sa madaling salita, depende sa pagkakaiba sa katayuan sa pagitan ng nagpadala at tatanggap, kung ano ang isusulat bilang pag-unlad, kung ano ang dapat isulat bilang mataas o mataas, at kung ano ang hindi kailangang itaas ay ipinapakita kasama ang kanilang mga salita . Ang pag-unlad ay ang pinakamalawak, at ang pasasalamat ay unti-unting bumababa. Sa panahon ng Sengoku, nagsulat siya ng isang libro sa Kashiwagami, isang libro sa kanyang sarili, isang libro sa kanyang mga kapantay, at isang sumpa sa kasalukuyan, ngunit hindi na niya isinulat ang itaas na bahagi ng panahon ng Tensho (1580s). Mukhang "Postcard Extract".
Hiromichi Imae