institusyon

english institution

buod

 • ang pagkilos ng pagsisimula ng isang bagay sa unang pagkakataon; nagpapakilala ng isang bagay na bago
  • Inaasahan niya ang kanyang pagsisimula bilang isang matanda
  • ang pundasyon ng isang bagong pang-agham na lipunan
 • isang pagtatatag na binubuo ng isang gusali o kumplikadong mga gusali kung saan matatagpuan ang isang organisasyon para sa pagsulong ng ilang dahilan
 • isang ospital para sa walang kakayahang pag-iisip o di-balanseng tao
 • isang pasadyang na para sa isang mahabang panahon ay isang mahalagang katangian ng ilang grupo o lipunan
  • ang institusyon ng pag-aasawa
  • ang institusyon ng pang-aalipin
  • siya ay naging isang institusyon sa teatro
 • isang organisasyon na itinatag at nagkakaisa para sa isang tiyak na layunin

Pangkalahatang-ideya

Ang mga institusyon ay "matatag, nagkakahalaga, paulit-ulit na mga pattern ng pag-uugali". Bilang kaayusan o mekanismo ng kaayusang panlipunan, pinamamahalaan nila ang pag-uugali ng isang hanay ng mga indibidwal sa loob ng isang naibigay na komunidad. Nakikilala ang mga institusyon na may layuning panlipunan, ang mga taong lumalawak at mga intensyon sa pamamagitan ng pamamagitan ng mga pamamalakad na namamahala sa pag-uugali ng pamumuhay.
Ang terminong "institusyon" ay karaniwang ginagamit sa parehong mga impormal na institusyon tulad ng mga kaugalian, o mga pattern ng pag-uugali na mahalaga sa isang lipunan, at sa partikular na pormal na institusyon na nilikha ng mga entity tulad ng gobyerno at mga serbisyong pampubliko. Ang mga pangunahing o meta-institusyon ay mga institusyon tulad ng pamilya na sapat na malawak upang mapalibutan ang iba pang mga institusyon.
Bilang mga istruktura at mga mekanismo ng kaayusang panlipunan, ang mga institusyon ay isang pangunahing layunin ng pag-aaral sa mga agham panlipunan tulad ng agham pampolitika, antropolohiya, ekonomiya, at sosyolohiya (ang huli na inilarawan ni Émile Durkheim bilang "agham ng mga institusyon, ang kanilang simula at ang kanilang paggana") . Ang mga institusyon ay isa ring sentrong pag-aalala para sa batas, ang pormal na mekanismo para sa paggawa at pagpapatupad ng pampulitikang tuntunin.
Ang isang sistema ng estilo ng pag-uugali ay nakumpirma bilang isang pamantayan sa loob ng lipunan Ang tradisyunal na lipunan ay isang lipunan na kung saan ang sistema bilang isang pasadyang ay trivially stable, samantalang sa modernong lipunan ang sistema ay na-clarified at itinatag sa mga batas at organisasyon, habang ang mga personal na etika bilang panloob na disiplina Ito ay sinabi na sa popular na lipunan, ang sistema ay hindi napapanatiling at ang pagtatanghal ng pagtunaw ng sistema ay nangyayari.
→ Mga kaugnay na item Sumner