pagpapahayag

english proclamation

buod

  • ang pormal na pagkilos ng pagpapahayag; pagbibigay ng paunawa sa publiko
    • ang kanyang promulgation ng patakaran ay napatunayang hindi pa panahon
  • isang pormal na pampublikong pahayag
    • ang gobyerno ay nagpahayag ng tungkol sa mga pagbabago sa digmaan sa droga
    • isang deklarasyon ng kalayaan
Isang gawa ng paglalagay ng isang kaganapan sa isang estado na alam ng pangkalahatang publiko. Ang mga abiso sa publiko tungkol sa mga halalan, pampublikong anunsyo ng mga presyo ng lupa ( Batas sa Pampublikong Abiso ng Land Price ) ay ginagawa ng mga pampublikong ahensya tulad ng bansa. May mga pampublikong anunsyo ng kasunduan sa transportasyon sa pamamagitan ng pangkalahatang mga pasahero ng mga regular na nagbibigay ng serbisyo sa kung anong mga pribadong indibidwal ang gumagawa. Sa kaso ng isang tawag sa pamamagitan ng isang pribadong indibidwal, may mga kaso kung saan ang mga paunawa sa publiko ay kinukuha upang bigyan ng pagkakataon na mag- apela ang mas malawak / di-tiyak na mga may- kaalaman . → Prinsipyo ng pampublikong paunawa / Paunawa ng pampublikong paunawa
→ Mga kaugnay na item Pampublikong paunawa | Kinakailangan ng Counter | Pagpaparehistro | Pelikula | Pagpaparehistro ng real estate