awtoridad

english authority

buod

 • ang batas ng paghahatid ng legalidad o kapahintulutan o pormal na warrant
 • superior na pag-unlad ng isang bahagi ng katawan
 • kapasidad upang makagawa ng malakas na epekto sa physiological o kemikal
  • ang lakas ng lason
  • ang lakas ng inumin
 • opisyal na pahintulot o pag-apruba
  • Ang awtoridad para sa programa ay binago nang maraming beses
 • ang kapangyarihan o karapatan na magbigay ng mga order o gumawa ng mga desisyon
  • mayroon siyang awtoridad na mag-isyu ng mga warrants
  • Ang mga kinatawan ay binibigyan ng pahintulot na gumawa ng mga pag-aresto
  • isang lugar ng lakas sa estado
 • ang karapatan at kapangyarihan upang mabigyang-kahulugan at ilapat ang batas
  • mga korte na may hurisdiksyon sa distrito na ito
 • kalayaan mula sa pagdududa; paniniwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan
  • ang kanyang katiyakan sa kanyang kataasan ay hindi naging popular sa kanya
  • pagkatapos ng pagkabigo ay nawala ang kanyang pagtitiwala
  • nagsalita siya nang may awtoridad
 • isang makapangyarihang nakasulat na gawain
  • ang aklat na ito ang huling awtoridad sa buhay ni Milton
 • isang dokumento na nagbibigay ng isang opisyal na pagtuturo o utos
 • isang deklarasyong makapangyarihan
 • di-makatarungang pagpapalagay ng isang kap
 • isang pang-administratibong yunit ng pamahalaan
  • ang Central Intelligence Agency
  • ang Census Bureau
  • Opisina ng Pamamahala at Badyet
  • Tennessee Valley Authority
 • sa batas; ang teritoryo kung saan maaaring gamitin ang kapangyarihan
 • isang eksperto na ang mga pananaw ay kinuha bilang tiyak
  • siya ay isang awtoridad sa batas ng korporasyon
 • ang mga taong nag-ehersisyo (administratibo) kontrol sa iba
  • ang mga awtoridad ay nagbigay ng curfew
 • ang organic phenomenon kung saan ang isa sa isang pares ng alleles na naroroon sa isang genotype ay ipinahayag sa phenotype at ang iba pang allele ng pares ay hindi
 • ang estado ng pagiging makapangyarihan; kapasidad ng isang lalaki na magkaroon ng pakikipagtalik
 • ang estado na umiiral kapag ang isang tao o grupo ay may kapangyarihan sa iba
  • Ang kanyang pangingibabaw na pagmamay-ari ng kanyang asawa ay talagang pagtatangka niyang gawing pansin siya
 • ang likas na kakayahan para sa pagiging

Pangkalahatang-ideya

Sa batas ng pag-uugali, ang pag- aabuso ng karamdaman, na kilala rin bilang propesyonal na kapabayaan, ay isang "halimbawa ng kapabayaan o kawalang kakayahan sa bahagi ng isang propesyonal".
Ang mga propesyonal na maaaring maging paksa ng mga pagkilos ng pag-aabuso ay kinabibilangan ng:

Pangkalahatan, tumutukoy ito sa saklaw o kakayahan ng mga kilos na maaaring gampanan ng isang pambansa o lokal na pampublikong katawan, isang institusyon ng iba`t ibang mga korporasyon, o isang indibidwal na ahente, ayon sa batas o kontrata. Kasama sa mga halimbawa ang awtoridad na isumite ang badyet ng pinuno (Batas sa Awtonomang Lokal, Artikulo 97, Talata 2), ang awtoridad ng prefectural na gobernador bilang isang pambansang institusyon (Artikulo 146, Talata 1), ang awtoridad ng ahente (Kodigo Sibil, Artikulo 110), at ang tagapamahala May awtoridad (Artikulo 28). Gayundin, ang konsepto ng awtoridad, lalo na sa ilalim ng batas na pang-administratibo, Ahensya ng administratibong Nangangahulugan ng saklaw ng mga aksyon na maaaring gampanan ng batas, at tinatawag ding hurisdiksyon, awtoridad, tungkulin, responsibilidad, atbp. Ang awtoridad ng isang ahensya na pang-administratibo ay kinikilala para sa pakinabang ng entity na pang-administratibo (administrative body) tulad ng pambansa o lokal na pampublikong katawan na kinabibilangan nito, at ang ligal na epekto ng paggamit ng awtoridad na direktang nabibilang sa entity na pang-administratibo. Ang awtoridad ng isang ahensya na pang-administratibo ay karaniwang may ilang mga limitasyon hinggil sa mga usapin (gawain sa tanggapan) at mga lugar. Ang mga gawa na ginampanan na lampas sa limitasyong iyon, sa prinsipyo, ay hindi wasto bilang mga kilos na hindi awtoridad o hindi awtoridad.
Alitan ng awtoridad
Akira Mada