pakikipagtulungan

english cooperation

buod

  • ang pagsasanay ng pakikipagtulungan
    • pang-ekonomiyang kooperasyon
    • sumang-ayon sila sa isang patakaran ng kooperasyon
  • magkasamang operasyon o pagkilos
    • ang kanilang pakikipagtulungan sa amin ay mahalaga para sa tagumpay ng aming misyon

Pangkalahatang-ideya

Sa kontrata batas, ang isang hindi kumpitensiya sugnay (madalas NCC ), o tipan hindi upang makipagkumpetensya ( CNC ), ay isang sugnay sa ilalim kung saan ang isang partido (karaniwan ay isang empleyado) ay sumang-ayon na huwag pumasok o magsimula ng isang katulad na propesyon o kalakalan sa kumpetisyon laban ibang partido (kadalasan ang employer). Ang ilang mga hukuman ay tumutukoy sa mga ito bilang "mahigpit na tipan." Bilang isang probisyon sa kontrata, ang isang CNC ay nakagapos sa mga tradisyonal na kinakailangan sa kontrata kasama ang doktrina ng pagsasaalang-alang.
Ang paggamit ng mga naturang clauses ay batay sa posibilidad na sa kanilang pagwawakas o pag-resign, ang isang empleyado ay maaaring magsimulang magtrabaho para sa isang katunggali o magsimula ng isang negosyo, at makakuha ng mapagkumpetensyang bentahe sa pamamagitan ng pagsasamantala ng kumpidensyal na impormasyon tungkol sa mga operasyon ng kanilang dating employer o mga sekreto ng kalakalan, o sensitibong impormasyon tulad ng mga listahan ng customer / client, mga gawi sa negosyo, mga paparating na produkto, at mga plano sa marketing.
Gayunpaman, ang isang malawak na CNC ay maaaring pumigil sa isang empleyado mula sa pagtatrabaho sa ibang lugar. Ang karaniwang batas ng Ingles ay orihinal na nagsagawa ng anumang naturang pagpigil na hindi maipapatupad sa ilalim ng doktrina ng pampublikong patakaran. Ang batas ng kontemporaryong kaso ay nagpapahintulot ng mga eksepsiyon, ngunit sa pangkalahatan ay ipapatupad lamang ang mga CNC hanggang sa kinakailangan upang protektahan ang employer. Karamihan sa mga hurisdiksyon na kung saan ang naturang mga kontrata ay nasuri ng mga korte ay itinuturing na CNCs na legal na umiiral hangga't ang sugnay ay naglalaman ng mga makatwirang limitasyon tungkol sa heograpikal na lugar at oras ng panahon kung saan ang isang empleyado ng isang kumpanya ay hindi maaaring makipagkumpetensya.
Ang lawak na kung saan ang di-kumpitensiya na mga clause ay legal na pinapahintulutan ay nag-iiba sa bawat hurisdiksyon. Halimbawa, ang estado ng California sa Estados Unidos ay nagpawalang-bisa sa mga di-kumpitensiya-mga klaus para sa lahat ngunit mga stakeholder ng equity sa pagbebenta ng mga interes sa negosyo.
Maraming mga mapagkukunan ng tao o pamamahala ang nagtutulungan at nakikipag-ugnayan sa parehong produksyon o kaugnay na produksyon nang sabay at sistematikong. Mayroong simpleng pakikipagtulungan tulad ng magkasanib na paglilinang na sama-samang gumaganap ng parehong trabaho at advanced na pakikipagtulungan ( tagagawa ) batay sa dibisyon ng paggawa .