pananampalataya

english creed

buod

  • anumang sistema ng mga prinsipyo o paniniwala
  • ang nakasulat na katawan ng mga turo ng isang relihiyosong grupo na karaniwang tinanggap ng grupong iyon

Pangkalahatang-ideya

Ang Nicene Creed (Griyego: Σύμβολον τῆς Νικαίας o, τῆς πίστεως , Latin: Symbolum Nicaenum ) ay isang pahayag ng paniniwala na malawakang ginagamit sa Kristiyanong liturhiya. Ito ay tinatawag na Nicene / naɪsiːn / dahil ito ay orihinal na pinagtibay sa lungsod ng Nicaea (kasalukuyang araw İznik, Turkey) ng Unang Konseho ng Nicaea noong 325. Sa 381, ito ay sinususugan sa Unang Konseho ng Constantinople, at ang binagong anyo ay tinutukoy bilang ang Nicene o ang Niceno-Constantinopolitan Creed .
Ginagamit ng Oriental Orthodox at Assyrian na mga simbahan ang pananampalatayang ito ng pananampalataya sa mga pandiwa sa orihinal na plural ("naniniwala kami") na anyo, ngunit ang mga Silangang Ortodokso at Katolikong simbahan ay nag-convert ng mga pandiwa sa isahan ("Naniniwala ako"). Ang Anglican at maraming mga denominasyon ng Protestante sa pangkalahatan ay gumagamit ng isahan na anyo, ngunit kung minsan ay gumagamit ng pangmaramihang.
Ang Apostoles 'Creed ay ginagamit din sa Latin West, ngunit hindi sa Eastern liturgies. Sa Linggo at ilang iba pang mga araw, isa o iba pa sa dalawang mga kredo na ito ay binabanggit sa Romanong Rite Mass pagkatapos ng homiliya. Ang Nicene Creed ay bahagi rin ng pagtatrabaho ng pananampalataya na kinakailangan ng mga gawaing mahalagang gawain sa loob ng Simbahang Katoliko.
Sa Byzantine Rite, ang Nicene Creed ay sinasamba o binabanggit sa Divine Liturgy, kaagad na sinusundan ng Anaphora (Eucharistic Prayer), at binabanggit araw-araw sa pag-uusapan.
Isang pormula na nagbubuod sa batayang doktrina sa Kristiyanismo. Ang Salitang Griyego na simbolo, sa pagsasalin ng Latin credo (nangangahulugang "naniniwala ako"), ay tinatawag ding <Shinkansen> <Credo>, at sa Protestante ito ay tinatawag na Faith Confession. Pinagmulan mula sa ipinag-uutos na relihiyon ng pananampalataya (baptismal creed) sa panahon ng binyag, at pagkatapos nito, ang iba't ibang paniniwala, higit sa lahat kabilang ang desisyon ng doktrina sa Konseho, ay ginawa at ginagamit para sa liturhiya. Ang mga bantog sa kasaysayan ay ang <Nica air creed> <Nica-aa Constantinople belief> <Apostolic belief> <Atanasios belief, <Augsburg belief confession ng Protestante> at iba pa.
→ Kaugnay na mga item Apostle Creed | Simbolismo