Seksiyon ng Ogitome

english Ogitome section
Ang pangalan ng kaganapan ng musikang Hapon. Unang panahon Ogi kanyang sarili kaibigan [? -1787] sa pamamagitan ng kung ano ang isang sanga mula sa huling ika-18 siglo Nagauta. Ito ay higit sa lahat na sinasalamin sa Kuru (Kuru) ng Yoshiwara. Sa una ay kumanta ako ng isang nagauta bilang estilo ng pagsulat ng kanta, ngunit kalaunan inalis ko ang mga awit ng mga lokal na poetics at nagdagdag ng mga bagong kanta. Gayundin, ang papel ng shamisen ay naiiba mula sa Nagauta, kaya ito ay katamtaman, at isang hayashi (hayashi) ay hindi maaaring pumasok. Ito ay kabilang sa lumang kanta ngayon. Ang shamisen ay gumagamit ng isang manipis na baras (dumpling).
→ Mga kaugnay na item Old song