biyaya(makinabang)

english grace

buod

 • pagbibigay ng pamahalaan ng tulong pang-ekonomiya sa mga taong nangangailangan
  • nakatira siya sa kapakanan
 • isang disposisyon sa kabaitan at pakikiramay
  • ang biyaya ng nagwawagi sa pagpapagamot sa nalupig
 • ang malaya at walang humpay na pabor o benepisyo ng Diyos
  • Ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa kaligtasan ng mga makasalanan
  • doon ngunit para sa biyaya ng Diyos pumunta ako
 • isang pakiramdam ng pagmamay-ari at pagsasaalang-alang para sa iba
  • isang lugar kung saan ang kumpanya ng iba ay dapat tanggapin nang may mabuting biyaya
 • kagandahan at kagandahan ng paggalaw o pagpapahayag
  • isang magandang pigura na ginamit niya sa banayad na paggalaw ng walang kapantay na biyaya
 • isang bagay na tumutulong o nagtataguyod ng kagalingan
  • para sa kapakinabangan ng lahat
 • isang pagganap upang taasan ang pera para sa isang kawanggawa na sanhi
 • isang maikling panalangin ng pasalamat bago kumain
  • ang bunsong anak nila ay nagsabi ng biyaya
 • ang magiliw na pag-asa na ang isang bagay ay magtatagumpay
 • tulong pinansyal sa oras ng pangangailangan
 • isang hindi madaling unawain na asset na pinapahalagahan ayon sa kalamangan o reputasyon na nakuha ng isang negosyo (higit at higit sa mga nabubuong ari-arian nito)
 • isang nasisiyahan na estado ng pagiging masaya at malusog at masagana
  • ang bayan ay sa wakas sa pagtaas pagkatapos ng aming kamakailang mga problema
 • isang estado ng pagpapakabanal ng Diyos; ang estado ng isang nasa ilalim ng gayong banal na impluwensya
  • ang paglilihi ng biyaya na binuo sa tabi ng paglilihi ng kasalanan
  • pinagtatalunan kung ang pag-save ng biyaya ay maaaring makuha sa labas ng pagiging kasapi ng simbahan
  • ang Birhen ay nanirahan sa isang estado ng biyaya

Pangkalahatang-ideya

Maaaring sumangguni ang biyaya :

Tinatawag din itong benepisyo. Charis sa Greek at gratia sa Latin. Sa mga tuntunin ng teolohiya ng Kristiyano, nangangahulugan ito ng pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng tao na ipinahayag kay Hesu-Kristo. Ang buong panahon ng Lumang Tipan Batas Ang salitang nagbubuod sa buong panahon ng Bagong Tipan ay biyaya. Ang kasaysayan ng kaligtasan na nagsisimula sa paglikha at natutupad sa ikalawang pagdating ni Kristo sa wakas ay walang iba kundi ang pagkakatawang-tao ng biyaya ng Diyos. Ang Kristiyanismo ay isang makasalanang tao at mga tao na naputol mula sa Diyos, ang mapagkukunan ng buhay at na nasa kalagayan ng kamatayan, pinatawad sa kanilang mga kasalanan, nabibigyang katwiran, at maaaring makapasok muli sa pakikisama sa Diyos. Turuan sila na huwag gumawa ng anumang mabubuting gawa sa panig, ngunit upang maging ganap na libre at walang pasubaling biyaya. Ang biyaya ay isang "regalo" na nagpapatawad sa mga kasalanan ng tao at ginagawang isang makadiyos na tao, ngunit ang ibinibigay sa tao ay hindi isang partikular na kanais-nais na karaniwang nauugnay sa mga salitang "biyaya" at "regalo" Hindi ito Diyos, ngunit sa biyaya , ang tao ay maaaring gawin upang makilahok sa banal na buhay mismo, ang banal na kalikasan, at ang tunay na kaligayahan ng tao ay matatagpuan doon. Bagaman ito ay isang pangunahing paniniwala na Kristiyano na ang kapatawaran at kaligtasan ng kasalanan ay biyaya, ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at mga tao sa biyaya ay nagtaas ng maraming mga kontrobersya sa kasaysayan ng teolohiya. Sa mga unang siglo ng Kristiyanismo, ang tanong ay kung ang tao ay maaaring gumawa at gumawa ng mabuti nang walang biyaya, at maaaring maghanda para sa biyaya na may sariling malayang kagustuhan. Pelagius Tinanggihan ang orihinal na kasalanan, at hindi pinansin ang pangangailangan ng biyaya, na inaangkin na ang mga tao ay kumpleto ang awtonomikong kalayaan na sumunod sa kanilang banal na batas. Ipinapalagay din ng Semi-Pelagiusism na ang mga tao ay maaaring ilagay ang kanilang sarili sa isang estado na angkop para sa biyaya sa pamamagitan ng malayang kalooban. Ang gayong posisyon ay tinanggihan sa pagbuo ng teolohiya ng Christian na pinangunahan ni Augustine, ngunit mula noong ika-16 na siglo ay nagkaroon ng matinding kontrobersya tungkol sa ugnayan sa pagitan ng biyaya at kalayaan ng tao, at si Banez D. Báñez ay nai-save. Sapagkat ipinangaral niya na ang malayang gawa ng tao ay maaaring mabisang na-trigger ng biyaya, Molina Tulad ng paksyon na kinakailangan upang ipagtanggol ang kalayaan ng tao nang mas aktibong, ipinakita niya ang teorya ng <intermediate na kaalaman> upang ipaliwanag ang posibilidad ng pagkakasabay ng patunay / dedikasyon ng Diyos at kalayaan ng tao. Ang katotohanan na ang ganap na biyaya at patotoo ng Diyos ay hindi sumisira sa kalayaan ng tao, ngunit sa halip ay ginagawang tunay na totoo ang huli ay isang misteryo na hindi masusukat ng kadahilanan ng tao. Masasabi na ito ay hindi katugma sa totoong pananalig sa.
Kaligtasan
Yoshinori Inagaki

Ang grasya ay nangangahulugang biyaya, at tumutukoy ito sa biyaya ng Diyos (pag-ibig) at biyaya (Buddha), ngunit sa kalaunan sa Tsina at Japan, ang ideya ng biyaya ng mga monarch at mga magulang ay nagsimulang mabigyang diin. Sa kaibahan sa Buddhism ng India, na binigyang diin ang mga ugnayan ng tao sa pamamagitan ng konsepto ng pagkakatuwad (pagkakaugnay), binigyan ng pansin ng Confucianismong Tsino ang patayong ugnayan ng mga tao sa pamamagitan ng pilosopiya ni Gorin (Mental Order) na ipinangaral ang Tadataka. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pag-iisip ay sumasalamin din sa konsepto ng pabor. Sa Budismo, ang "Shion" ay ipinangangaral mula pa sa India, ngunit ito ay ang ina, ama, at ang Nyorai ay pabor sa "The Formal Legal Sutra", at ang "Mga Magulang ng Buhay", "Mga Magulang, Tao, at Hari ”, sinasabing ang kayamanan ng Sanpo. Kabilang sa mga ito, ang ideya ng "Kyokan", na binibigyang diin ang biyaya ng mga magulang at hari, ay binigyang diin sa China at Japan at naka-link sa pyudal na moralidad. Nasa Gitnang Panahon lamang na ang konsepto ng pabor ay nagsimulang maging matalim sa kamalayan sa Japan, ngunit mayroong dalawang paraan ng pag-iisip. Ang isa ay ang kaso ng mga kamag-anak o Dogen, at ito ay isang relihiyosong ideya na tumanggi sa pabor ng mga magulang at pagsamba sa hari, at binibigyang diin ang pabor sa Nirai at sa mga tao ng lahat ng nilalang. Ang iba pa ay matatagpuan sa relasyon ng panginoon-alipin ng pyudal na lipunan, kung saan ang pabor ng master at ang paglilingkod ng alipin (katapatan) ay batay sa isang uri ng relasyon sa kontraktwal. Gayunpaman, sa Japan, ang konsepto ng relihiyosong pabor sa dating ay hindi umunlad, at ang pasasalamat batay sa ugnayan ng kapangyarihan ng huli ay naging mahalaga. Gayunpaman, ang iskolar ng Hapon ay hindi gumawa ng biyaya tulad ng ginawa sa Tsina, ngunit ang ideya ng biyaya ay aktibong kinuha ng Nakae Fujiki at Masashi Kaihara sa mga modernong panahon, at ang Tadataka ay ang ugat ng lahat ng mga birtud. Ito ay tapos na. Ang dahilan kung bakit gantimpalaan ni Ninomiya Takanori ang tatlong taong gulang na birtud ng mga taong makalangit sa pagtatapos ng unang bahagi ng modernong panahon ay naisip na dahil ang gayong espiritu ay binawi.

Ito ay isang gantimpala para sa panginoon ( Tadashi ) At mga gantimpala para sa mga magulang ( Takashi ) Binibigyang diin ang sistematikong pag-order ng moralidad at nag-ambag sa pagpapanatag ng sistemang patriarchal at sistema ng pyudal. Sa sikolohikal, lumikha ito ng isang semi-sapilitang paternalism kung saan nakinabang ang mga nasa itaas. Amerikanong antropologo sa kultura na si R. Benedict Chrysanthemum at sword 》 Nakatuon sa pagbuo ng pasasalamat pagkatapos ng unang panahon, at sinuri na ito ay isang pasanin, utang, at pasanin na dapat dalhin ng mga tao ng buong lakas. Ang mga benepisyo na ibinibigay ng mga pang-itaas sa mga mas mababa at ang mga aksyon na ibinabababa ng mga mas mababang mga benepisyo ay hindi kapwa pangkalahatang responsibilidad sa moralidad, kundi sa relasyon sa pagitan ng utang at pagbabayad nito. Akala ko posible. Bukod dito, ang obligasyon sa pagbabayad (pagbabalik ng utang) ay nakikita bilang isang walang hanggan obligasyon, at sinasabing mayroong iba't ibang mga relasyon sa pagitan ng pamamahala at pagsunod na likas sa Hapon. Sa madaling sabi, nangangahulugan ito na ang pagkilos ng <give> at <give back> sa orihinal ay nagkaroon ng overlap ng mga aspeto sa pang-ekonomiya at sikolohikal. Sa panig ng pang-ekonomiya, ang biyaya ay isang utang na maaaring mabayaran, ngunit sa sikolohikal na panig, ang pasanin ng hindi makaganti ay bumababa. Ito ay naisip na magdidirekta sa mundo ng in-law at sangkatauhan.
biyaya Pabor at serbisyo
Tetsuo Yamaori