ibalik

english refund

buod

  • ang pagkilos ng pagbabalik ng pera na natanggap dati
  • ibinalik ang pera sa isang nagbabayad

Halimbawa, kung ang halaga ng buwis sa kita na iningatan o nakaiskedyul na bayaran o ang halaga ng buwis sa korporasyon na binayaran ng pansamantalang pagbabalik ng buwis ay lumampas sa huling pagbabalik ng buwis (Batas sa Buwis sa Kita, Artikulo 138, Talata 1, Artikulo 139, Talata 1, Buwis sa Korporasyon Batas, Artikulo 80). ), Kapag ang halaga ng buwis na maaaring ibawas ng sistema ng pagbawas ng buwis sa banyagang lumampas sa huling pagbabalik ng buwis (Batas sa Buwis sa Kita, Artikulo 138, Talata 1, Batas sa Buwis sa Korporasyon, Artikulo 79, Talata 1), at kapag nawala o pagkawala ng net dinala (Batas sa buwis sa kita Artikulo 140, Batas sa buwis sa korporasyon Artikulo 81), pagbubukod sa buwis dahil sa mga sakuna, atbp. (<Batas sa pagbubuwis sa buwis, paghawak sa buwis, atbp para sa mga biktima ng sakuna>), atbp, pagkatapos ng ligal na pagbabayad o koleksyon Ito ay tumutukoy sa halaga ng buwis na dapat ibalik sa nagbabayad ng buwis sapagkat ang isang sitwasyon ng labis na pagbabayad ng buwis ay nangyari pagkatapos ng katotohanan at walang wastong dahilan para sa nasyonal o lokal na pamahalaan na hawakan ang halagang nagbabayad ng buwis. Isang uri ng pambansang / lokal na pampublikong katawan Hindi makatarungan pagpayaman Ay. Ang dagdag na bayad ay <refund o Maling pagbabayad > (Ang Refund, atbp.) Ay na-refund o inilaan (ang refund, atbp. Ay inilapat sa buwis na babayaran ng naghahabol para sa pag-refund), at ang bilang ng mga araw na gaganapin ng pambansa / lokal na pamahalaan ang pag-refund, atbp. ang halaga ay pinarami ng 7.3% bawat taon, at naibabalik bilang karagdagan sa pag-refund, atbp. (Artikulo 58, Talata 1 ng Pambansang Batas sa Buwis, Artikulo 17-4 ng Batas sa Lokal na Buwis).
Konosuke Kimura