Tungkulin

english Role

buod

 • ang mga aksyon at mga aktibidad na itinalaga sa o hinihiling o inaasahan ng isang tao o grupo
  • ang tungkulin ng isang guro
  • dapat gawin ng gobyerno ang bahagi nito
  • i-play ang papel nito
 • normal o kaugalian na aktibidad ng isang tao sa isang partikular na social setting
  • ano ang iyong papel sa team?
 • kung ano ang isang bagay ay ginagamit para sa
  • ang pag-andar ng isang auger ay upang magbutas ng mga butas
  • maganda ang ballet ngunit anong paggamit nito?
 • isang paglalarawan ng isang aktor sa isang tao sa isang pag-play
  • nilalaro niya ang bahagi ng Desdemona
Mula sa opisina ng Edo shogunate, ang posisyon ng mga kawani ng administrasyon. Ang mahistrado dambana shrine , munisipal na serbisyo , account (Kanjo) mahistrado atbp ay tumutugma sa mga ito. Ito ay isang salita para sa isang opisyal ng militar na isang military officer, sibil tagapaglingkod.
→ Tingnan din Kumigashira | bannerman