ibang bansa

english overseas establishments

Pangkalahatang-ideya

Ang misyong diplomatiko o misyon sa ibang bansa ay isang grupo ng mga tao mula sa isang estado o isang organisasyon na naroroon sa ibang estado upang kumatawan sa pagpapadala ng estado / organisasyon nang opisyal sa pagtanggap ng estado. Sa pagsasagawa, ang isang misyong diplomatiko ay karaniwang nagpapahiwatig ng resident mission, katulad ng embahada , na pangunahing tanggapan ng mga diplomatikong kinatawan ng bansa sa ibang bansa, karaniwan ngunit hindi kinakailangang ang kabiserang lungsod ng tumatanggap ng estado. Ang mga konsulado, sa kabilang banda, ay mas maliit na misyong diplomatiko na karaniwang matatagpuan sa labas ng kabisera ng tumatanggap na estado (ngunit maaaring matatagpuan sa kabisera, karaniwang kapag ang nagpadala ng bansa ay walang embahada sa tumatanggap na estado). Pati na rin bilang isang misyong diplomatiko sa bansa kung saan ito ay matatagpuan, maaaring maging isang permanent resident mission sa isa o higit pang ibang mga bansa. May mga residente at di-residente na mga embahada.
Organisasyon ng Ministry of Foreign Affairs na nagdadala ng mga diplomatikong gawain sa ibang bansa sa sariling bansa. Sa Japan, ayon sa Ministry of Foreign Affairs Affairs Law, ang mga embahada, konsulado at konsulado at ang kanilang mga sangay, ang United Nations (New York), ang Geneva International Organization, ang Disarmament Commission (Geneva), ang OECD (Paris), ang European Union (Brussels) Mayroong bawat kinatawan ng Japanese Government of Japan, at ang bawat isa ay may post ng poster. Ang mga lupain at mga gusali ng diplomatikong misyon sa ibang bansa (kabilang ang paninirahan ng direktor ng diplomatikong misyon) ay itinuturing na di- mapanghimasok , pinahintulutan ng mga karapatan sa extraterritorial batay sa mga pribilehiyo ng diplomatiko , at exempted sa pagsisiyasat at pagbubuwis. Sa kasong ito ay walang tanong kung sino ang nagmamay-ari ng lupa / gusali.
→ Mga kaugnay na item Diplomat | diplomatikong misyon