pamahalaan

english government

buod

 • ang pagkilos ng namamahala; paggamit ng awtoridad
  • regulasyon para sa namamahala ng mga bilangguan ng estado
  • nagkaroon siya ng malaking karanasan sa pamahalaan
 • ang sistema o anyo na kung saan ang isang komunidad o iba pang pampulitikang yunit ay pinamamahalaan
  • malupit na pamahalaan
 • ang pag-aaral ng pamahalaan ng mga estado at iba pang mga yunit ng pulitika
 • ang samahan na namamahala sa awtoridad ng isang pampulitikang yunit
  • binawasan ng pamahalaan ang mga buwis
  • ang bagay ay tinutukoy sa mas mataas na mga awtoridad

Pangkalahatang-ideya

Ang pamahalaan ay ang sistema o grupo ng mga tao na namamahala sa organisadong komunidad, kadalasan ng estado. Ang gobyerno ay tulad ng isang lahi na may layunin na pamahalaan ang buong pamilya o buong bansa na may mga kapangyarihan ng mga batas sa pananalapi, militar at sibil. Ang pangunahing layunin ng pamahalaan ay upang maghanap ng kapakanan ng mga sibilyan at upang matupad ang kanilang pangangailangan para sa pagpapabuti ng bansa.
Sa kaso ng malawak na pag-uugnay na kahulugan nito, ang pamahalaan ay karaniwang binubuo ng lehislatura, ehekutibo, at hudikatura. Ang pamahalaan ay isang paraan kung saan ipinapatupad ang mga patakaran ng organisasyon, pati na rin ang isang mekanismo para sa pagtukoy ng patakaran. Ang bawat pamahalaan ay may isang uri ng konstitusyon, isang pahayag ng mga prinsipyo at pilosopiya ng namamahala nito. Kadalasan ang pilosopiya na pinili ay isang balanse sa pagitan ng prinsipyo ng indibidwal na kalayaan at ang ideya ng ganap na awtoridad ng estado (paniniil).
Habang ang lahat ng mga uri ng mga organisasyon ay may pamamahala, ang salitang gobyerno ay madalas na ginagamit partikular na tumutukoy sa humigit-kumulang na 200 independiyenteng pambansang pamahalaan sa Daigdig, gayundin sa mga organisasyon ng subsidiary.
Kasaysayan ng kalat na anyo ng pamahalaan ay kinabibilangan ng monarkiya, aristokrasya, timokokrasya, oligarkiya, demokrasya, teokrasya at paniniil. Ang pangunahing aspeto ng anumang pilosopiya ng gubyerno ay kung paano nakukuha ang kapangyarihang pampulitika, na may dalawang pangunahing porma na paligsahan sa elektoral at panunungkulang pagkakasunod.
Sa bansang Hapon, tumutukoy kami sa mga ahensya ng administrasyon ( cabinet at burukrasya ), ngunit ang pamahalaang Ingles ay karaniwang tumutukoy sa mas malawak na istruktura ng pamamahala kabilang ang mga hudisyal at pambatasan na mga katawan. Ang modernong gobyerno sa Japan ay nagsisimula sa sistema ng kabinet ng 1885 na binabalewala ang mga tradisyunal na opisyal ng pamahalaan at ang sistema ng payo .
→ Mga kaugnay na item na Konseho